Kaj ponujamo?

 

  • Bivalna oblika obravnave

Program je namenjen posameznikom/-cam, ki se soočajo s problemom zasvojenosti in so motivirani za spremembo življenja brez psihoaktivnih substanc.

Izstopa po svoji velikosti, saj se v program vključi le do 6 uporabnikov, kar omogoča poglobljeno obravnavo, delo na osebnih delovnih temah in izkušnjo pristnega življenja v skupnosti.

Je vpet v lokalno okolje in ne predstavlja popolne izolacije za vključene uporabnike, kar je pomembno za krepitev abstinence, samostojnosti in prevzemanja odgovornosti za svoje življenje.
Vsakodnevno življenje v skupnosti skušamo v čim večji meri približati življenju izven programa, da so uporabniki na prehod v samostojno življenje čim bolj pripravljeni.

 

Sprejemni pogoji za bivalno obliko obravnave:

   abstinenca od psihoaktivnih substanc in drugih zasvojenih vedenj,

   prostovoljni vstop,

   urejena denarna socialna pomoč ali drug vir prihodkov za zagotovitve plačila stroškov bivanja in obravnave,

   podpisana Pogodba o sodelovanju, seznanitev s pravilnikom, hišnim redom, ter urnikom Stanovanjske skupine Katapult.

  • Način dela

Uporabniki stanovanjske skupine Katapult so deležni izkušnje bivanja v majhni in samostojni skupnosti, ki v marsičem spominja na družinsko dinamiko. Ta znotraj nas razkrije marsikatero osebno delovno temo.

Poudarjamo pomen pristnih, varnih medosebnih odnosov, ki temeljijo na spoštovanju, sodelovanju in sprejemanju.

Poudarjen je pomen stika s samim seboj, zadovoljujoče skrbi zase ob drugih, razvijanja občutka samostojnosti in odgovornosti do sebe in drugih.

  • Izven bivalna oblika obravnave

Vključujejo se tisti, ko so zaključili bivalno obravnavo ali tisti, ki takšne oblike obravnave ne potrebujejo.
Obravnavno nudimo svojcem in drugim ključnim bližnjim osebam tako uporabnikov vključenih v bivalno obliko, kakor tudi posameznikom katerih bližnji, imajo še vedno težave z zasvojenostjo.
Ponujamo individualne razgovore, skupine, aktivnosti in prostočasne dejavnosti v skladu z njihovimi cilji in potrebami.

 

Pogoji za vključitev v izven bivalno obliko obravnave:

   motivacija za spremembo načina življenja,

   dogovor o sodelovanju,

   prostovoljno sodelovanje.

 

Kontakt in dodatne informacije:
051 637 755
simona@labirint-kr.si
andrej@labirint-kr.si

Delovni čas:
PON–ČET: 8.00–16.00
PET: 8.00–14.00