Obrazec za javljanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev: